Wachtlijst WSVHillegom.com

Aanvraag formulier  ligplaats WSVHillegom.  
Alleen voor inwoners uit Hillegom.

  Per 1-1-2024 zijn er kosten aan verbonden. Contributie € 50,- + wachtlijst € 25,-